Aktualności


Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie
przy ul. Piłsudskiego 26
zaprasza
uprawnione podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2012r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.11.2012r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2012r.”

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem księgowości
(46) 862-21-59 wew. 24.Przetarg na sprzedaż mieszkań
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26 informuje, że został ogłoszony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, czyli sprzedaż lokalu:

1) przy ul. Żeromskiego 39A/24 położonego na IV piętrze o pow. użytkowej 48,54m2 + dodatkowe pomieszczenie mieszkalne 15,30m 2 + piwnica 3,66 wraz z częścią ułamkową gruntu.

Cena wywoławcza 149.000,00 zł wraz z gruntem

2) przy ul.Targowej 10A/28 położone na III piętrze o pow. użytkowej 41,90 m2+ piwnica 4,67m 2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 129.600,00 zł wraz z gruntem

3) przy ul. Żeromskiego 24/20 położonego na IV piętrze o pow. użytkowej 63,00 m2 + piwnica 4,22 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu.

Cena wywoławcza 176.000,00 zł wraz z gruntem

4) przy ul. Żeromskiego 39A/43 położonego na III piętrze o pow. użytkowej 48,54 m2 + piwnica 3,66 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu.

Cena wywoławcza 141.400,00 zł wraz z gruntem

5) przy ul. Staszica 54A/29 położonego na IV piętrze o pow. użytkowej 63,00 m2 + piwnica 2,46 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu.

Cena wywoławcza 176.000,00 zł wraz z gruntem

6) przy ul. Senatorskiej 3/17 położone na IV piętrze o pow. użytkowej 37,59 m2 + piwnica 1,19 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu.

Cena wywoławcza 120.500,00 zł wraz z gruntem

7) przy ul. Piłsudskiego 30/27 położone na IV piętrze o pow. użytkowej 45,26 m2 + piwnica 6,33 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 126.000,00 zł wraz z gruntem

8) przy ul. Senatorskiej 8/36 położone na IV piętrze o pow. użytkowej 45,01 m2 + piwnica 1,19 m2 wraz z częścią ułamkową gruntu.

Cena wywoławcza 135.500,00 zł wraz z gruntem

9) przy ul. Słowackiego 3A/14 położone na I piętrze o pow. użytkowej 37,37 m2+ piwnica 9,18 m2 wraz z częścią ułamkową gruntu.

Cena wywoławcza 118.800,00 zł wraz z gruntem

10) przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 położone na I piętrze o pow. użytkowej 30,12 m2+ piwnica 10,03 m3 wraz z częścią ułamkową gruntu.

Cena wywoławcza 87.800,00 zł wraz z gruntem

11)przy ul. Senatorskiej 3/34 położone na III piętrze o pow. użytkowej 36,58 m2+ piwnica wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 115.700,00 zł wraz z gruntem

12) przy ul. Piłsudskiego 30/18 położone na II piętrze o pow. użytkowej 44,49 m2 + piwnica 5,59 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 131.200,00 zł wraz z gruntem

13) przy ul. Żeromskiego 39A/136 położone na IV piętrze o pow. użytkowej 24,01 m2+ piwnica 2,25 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 75.500,00 zł wraz z gruntem

14) przy ul. Żeromskiego 39A/90 położone na IV piętrze o pow. użytkowej 24,01 m2+ piwnica 3,15 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 73,300,00 zł wraz z gruntem

15) przy ul. Żeromskiego 17/39 położone na IV piętrze o pow. użytkowej 44,95 m2 + piwnica 3,17m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 130.900,00 zł wraz z gruntem

16) przy ul. Targowej 10/34 położone na I piętrze o pow. użytkowej 41,90m2+ piwnica 6,43m2 wraz z ułamkową częścią gruntu

Cena wywoławcza 132.500,00 wraz z gruntem

17) przy ul. Targowej 16/17 położone na III piętrze o pow. użytkowej 63,00 m2 +piwnica 3,69 m2 wraz częścią ułamkową gruntu.

Cena wywoławcza 197.200,00zł wraz z gruntem

18) przy ul. Wojska Polskiego 3/2 położonego na parterze o pow. użytkowej 47,90 m2+ piwnica 3,78 m2 wraz częścią wspólną gruntu.

Cena wywoławcza 143.900,00 zł wraz z gruntem

Nabywca pokrywa koszty notarialne i wieczysto-księgowe i wpłaca wadium

w wysokości 3% wartości wyceny lokalu.

W przypadku zainteresowania, oferty należy składać do dnia 30-10-2012r do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg na mieszkanie”

w sekretariacie Spółdzielni.

W ofercie należy zamieścić cenę nabycia, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności, oświadczenie o akceptacji ”Regulaminu przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych”, dowód wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30-10-2012r o godz. 10.30

Przetarg zostanie unieważniony w przypadku przystąpienia do przetargu jednego oferenta. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni - pokój nr 3 lub

pod nr 046-862 - 39 - 49
Informujemy, że Spółdzielnia posiada wolne tereny oraz pomieszczenia przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsca na tablice ogłoszeniowe i reklamowe.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny (46) 862-21-59 wew. 34.